datascience

มาลองหัดวิเคราะห์ข้อมูล Data Science Jobs กัน

ในยุค AI ถ้าพูดถึงอาชีพสาย IT ในไทย นอกจากโปรแกรมเมอร์แล้ว งานด้านวิเคราะห์ข้อมูล Data Analyst , Data Scientist หรือแม้แต่ระดับผู้บริหาร การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาสร้างประโยชน์หรือแก้ปัญหาให้ธุรกิจ เป็นงานที่จำเป็นมากๆ บริษัทหลายแห่งแย่งกันเปิดรับกันทุกวี่วัน   สำหรับใครที่สนใจงาน นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) วิศวกรข้อมูล ...