8 ขั้นตอนในการทำ Machine Learning Project

8 ขั้นตอนในการทำ Machine Learning Project

    จากที่ผมได้อ่านหนังสือ  Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn and TensorFlow By Aurélien Géron (ซึ่งเป็นหนังสือที่ดีมากๆเล่มหนึ่งสำหรับผู้ที่ตั้งใจจะศึกษา Machine Learning) โดยจะมีส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจและสรุปได้ดีสำหรับมือใหม่และผู้ที่ทำงานด้าน Machine Learninig ควรจะท่องไว้ให้ขึ้นใจ แล้วฝึกทำๆๆจนเป็นนิสัยให้ได้ คือ ขั้นตอนการทำ Machine Learning Project โดย มี...