สรุปงานเสวนา Living with disruption: Impact of Blockchain on Businesses

ภาพรวมของ Blockchain และ Cryptocurrency ใน 2 ปีที่ผ่านมา ในประเทศไทย Exchange / Dealer ในการรับแลกเปลี่ยนสกุลเงิน Cryptocurrency มีเพิ่มขึ้นหลายราย (เช่น JIB ที่เป็นร้านขายคอม ก็ทำ JIBEX) มีสื่อและคนเขียน blog นำเสนอเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้น มีคนไทยจัดตั้งกลุ่มกันเอง เป็น สมาคมไทยบล็อคเชน...