สรุปงานเสวนา Living with disruption: Impact of Blockchain on Businesses

ส่งต่อความรู้

ภาพรวมของ Blockchain และ Cryptocurrency ใน 2 ปีที่ผ่านมา

ในประเทศไทย

 • Exchange / Dealer ในการรับแลกเปลี่ยนสกุลเงิน Cryptocurrency มีเพิ่มขึ้นหลายราย (เช่น JIB ที่เป็นร้านขายคอม ก็ทำ JIBEX)
 • มีสื่อและคนเขียน blog นำเสนอเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้น
 • มีคนไทยจัดตั้งกลุ่มกันเอง เป็น สมาคมไทยบล็อคเชน (TBA)
 • มี ICO เพิ่มมากขึ้น (ICO คล้ายๆ IPO แต่เป็นการระดมทุนโดยออกเป็น cryptocurrency ให้ผู้ลงทุน และไม่ต้องโดนผู้ลงทุนมาครอบงำกิจการ ปัจจุบัน startup ระดมทุนโดยวิธีนี้กัน)
 • มีความร่วมมือกันของธนาคารต่างๆและแบ็งค์ชาติ เพื่อนำเทคโนโลยีบล็อคเชนมาใช้ เช่น หนังสือค้ำประกัน (LG) ของธนาคารกสิกร
 • ด้านกฏหมาย มียื่น พรก. แล้ว แต่อยู่ระหว่างรอประกาศใช้

ในระดับโลก

 • เกิดการ hack เพิ่มมากขึ้น เช่น ที่ญี่ปุ่น ประมาณ 1.7 หมื่นล้านบาท (เป็นการ hack ที่บริษัทที่รับ Exchange ซึ่งยังไม่ได้รับใบอนุญาตจากทางการ)
 • มีการ Hack ระบบ DNS Server เพื่อ เปลี่ยนเส้นทางหน้าเว็บไปเว็บปลอมเพื่อหลอกเอาข้อมูล user ของ MyEtherWallet
 • มี Tech Company ด้านบล็อกเชน ใหม่ๆเกิดขึ้นมากมาย
 • การระดมทุน ICO เพิ่มขึ้นอย่างสูงในปี 2017 และหลากหลายรูปแบบธุรกิจ

สถิติด้านการระดมทุน ICO

 • 81% ไม่คิดจะทำธุรกิจจริง
 • 6% ทำแล้วเจ๊ง
 • 5% เงียบกริบไปเฉยๆ
 • 8% มีแววสำเร็จ (รอดจริงๆประมาณ 5%)
  แม้จะเพียงไม่ถึง 10% แต่เป็นมูลค่าตลาดที่สูงมากๆ คนจึงนิยมทำกัน

สถิติด้านการฉ้อโกง

 • 10% ของ ICO ที่ได้รับเงินระดมทุนเชิดเงินหนี !!

อนาคตของบล็อคเชน

 • จะเป็นรูปแบบการ Decentralized Exchange (ทุกคนจะเก็บเงินดิจิตัลไว้ที่ตัวเองแล้วค่อยไปทำรายการที่ exchange)
 • CBDC – Central Bank Digital Currency (แบงค์ชาติของแต่ละประเทศจะทำเงินดิจิตัลของประเทศตัวเอง)
 • จะมี Application ใหม่ๆเกิดขึ้นอีกมากมาย
 • จะนำ physical มาแปลงเป็น digital แล้วนำเข้าบล็อคเชน เพื่อใช้พิสูจน์ความแท้จริงของสิ่งต่างๆ
 • Big Tech เช่น Facebook Google Amazon สนใจลุยเทคโนโลยีนี้ คาดว่าจะมาแน่เร็วๆนี้

ด้านกฏหมาย

 • เริ่มจากถกเถียงว่า cryptocurrency เป็น เงิน หรือ หลักทรัพย์
 • เบื้องต้นสรุปว่า ไม่ใช่เงิน จะไม่สามารถให้กู้แล้วคิดดอกเบี้ยได้ แต่จะมองเป็นหลักทรัพย์ (สลักหลังได้ มีสิทธิเรียกร้อง)
 • พรบ การแลกเงินระหว่างประเทศ ยังไม่ครอบคลุม (ปัจจุบันรองรับแค่สกุลเงินจริงและ LC)
 • กฏหมายแพ่ง ก็ยังไม่เข้าข่าย
 • คาดว่ากฏหมายจะค่อยๆปรับไปตามสภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด (แต่ประเทศไทยอาจจะเน้นด้านคุ้มครอง ป้องกัน มากกว่า)
 • ทาง กลต. และ ตลาดหลักทรัพย์ กำลังพิจารณาการควบคุมดูแล ICO

สิ่งที่จะโดน Disrupt และจะหายตายจากไป

 • สิ่งที่เป็นตัวกลางทั้งหลายจะหายไป เพราะบล็อคเชนเป็นเทคโนโลยีเพื่อการไม่ต้องมีคนกลาง
 • หากตัวกลางไม่ปรับตัวหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้ตัวเอง จะไม่รอดแน่ๆ

ดูวิดีโองานเสวนาได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=1eiEaLcVuYk

sigmick

Software Developer, Data Engineer, and Technology Specialist

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *